عکس پست "معرفی فونت‌های متن‌باز فارسی"

معرفی فونت‌های متن‌باز فارسی

۲۹ بهمن ۱۴۰۰
علیرضا زمانی

در این پست قصد معرفی فونت‌های آزاد و متن‌باز فارسی/عربی که توسط افراد ایرانی ساخته شده‌اند را بکنیم. لطفا اگر فونت‌ها یا منبع‌های دیگری می‌شناسید که در پست به آن‌ها اشاره نشد، آن‌ها را از طریق انجمن دیسکورد برای ما بفرستید تا به پست اضافه کنیم.

فونت وزیر‌متن

فونت وزیر در حال حاضر معروف‌ترین فونت اپن‌سورس ایرانی است که توسط صابر راستی کردار ساخته‌شده و نگهداری می‌شود. این فونت به‌صورت فعال بروزرسانی می‌شود و انتخاب خیلی از در زمان نوشتن این پست در گیت‌هاب بیش از ۳۰ مشارکت‌کننده و بیش از ۱,۳۰۰ ستاره می‌باشد. هم‌چنین این فونت توسط بیش از ۱,۲۰۰ پروژه گیت‌هابی استفاده شده است.

فونت وزیر دارای دو نسخه "وزیر‌متن" و "وزیر‌کد" می‌باشد.

فونت ساحل

این فونت نیز توسط صابر راستی کردار ساخته‌شده و نگهداری می‌شود. در مقایسه با فونت وزیر، این فونت توسعه کند‌تری دارد اما هم‌چنان یک انتخاب عالی به‌عنوان یک فونت متن‌باز فارسی است.

فونت بهداد

این فونت توسط محمد صالح سوزنچی ساخته‌شده و نگهداری می‌شود. نام این فونت پس از بهداد اسفهبد انتخاب شده است. این فونت - در زمان نوشتن این پست - در گیت‌هاب بیش از ۱۵۰ ستاره دارد.

فونت نیکا

این فونت نیز توسط محمد صالح سوزنچی ساخته‌شده و نگهداری می‌شود و در زمان نوشتن این پست بیش از ۶۰ ستاره در گیت‌هاب و ۴ مشارکت‌کننده دارد.

منابع مفید


در صورتی که موردی می‌شناسید که می‌تواند به این پست اضافه شود از طریق انجمن دیسکورد به ما اطلاع دهید.

⭐️ ستاره دادن به هر یک از پروژه‌های معرفی شده به گسترش آن‌ها کمک بزرگی می‌کند. پس اگر هر کدام از این پروژه‌ها را کاربردی یا جالب پیدا کردید، حتما به آن‌ها در گیت‌هاب ستاره بدهید.

عکس پروفایل علیرضا زمانی
علیرضا زمانی
@alitnk